Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Tambnas Shopee Collaboration
Tambnas Shopee Collaboration
Tambnas Shopee Collaboration

Kisah Turunnya Surah Al-Fatihah dan ManfaatnyaSurah Al-Fatihah merupakan surah pertama dalam Al-Quran yang menjadi pembuka dalam setiap shalat lima waktu bagi umat Islam. Selain itu, surah ini juga dikenal sebagai Ummul Quran, yang artinya induk atau inti dari seluruh Al-Quran. Surah Al-Fatihah juga memiliki kisah turunnya yang menarik dan banyak manfaat yang terkandung di dalamnya.

Kisah Turunnya Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah turun di Mekah pada awal masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW sedang berada di bukit Shafa dan tiba-tiba muncul Jibril AS yang membawa wahyu dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW lalu memanggil sahabatnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk membantu membawa air untuk membersihkan badan Jibril AS yang telah berubah menjadi sangat besar dan berat. Setelah membersihkan badan Jibril AS, beliau memberikan pengetahuan tentang agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW.

Ketika tiba pada surah Al-Fatihah, Jibril AS berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan satu surah kepada kamu yang sangat mulia dan agung." Jibril AS lalu membaca surah Al-Fatihah secara lengkap. Setelah itu, Jibril AS memberitahu bahwa surah ini merupakan penutup dari Al-Quran.

Manfaat Surah Al-Fatihah
 • Membuka shalat
  Surah Al-Fatihah adalah syarat sah dalam setiap shalat lima waktu. Tanpa membaca surah ini, shalat yang dilakukan tidak sah dan tidak diterima oleh Allah SWT. Surah ini menjadi pembukaan untuk setiap shalat, sehingga menjadi penting bagi umat Islam untuk mempelajarinya dengan baik.

 • Doa penghilang kesulitan
  Surah Al-Fatihah juga dapat dijadikan sebagai doa untuk mengatasi kesulitan dan meminta pertolongan dari Allah SWT. Di dalam surah ini terdapat ayat yang berbunyi "Ihdina ash-shiratal mustaqim" yang artinya "Tunjukilah kami jalan yang lurus". Ayat ini dapat menjadi doa agar Allah SWT menunjukkan jalan yang benar bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan.

 • Pengingat tentang sifat-sifat Allah SWT
  Surah Al-Fatihah mengandung beberapa sifat Allah SWT yang harus dipahami oleh umat Islam. Di antaranya adalah Rahman (Maha Pengasih), Rahim (Maha Penyayang), Malik (Penguasa), dan Khaqiq al-Mu'min (Yang Maha Mengetahui tentang keimanan orang yang beriman). Dengan memahami sifat-sifat ini, umat Islam akan lebih dekat dengan Allah SWT dan dapat memperkuat imannya.

 • Pemurni hati
  Surah Al-Fatihah juga dapat menjadi pemurni hati bagi umat Islam. Di dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang mengajarkan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hamba dalam menghadap Allah SWT, di antaranya adalah sifat taqwa, tawakkal, dan istiqamah.
Selain itu, Surah Al-Fatihah juga mengandung doa-doa yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam, seperti doa untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah SWT, doa untuk dijauhkan dari kesesatan, serta doa untuk memohon keberkahan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap umat Islam untuk mempelajari dan mengamalkan isi dari Surah Al-Fatihah ini.

Post a Comment for "Kisah Turunnya Surah Al-Fatihah dan Manfaatnya"

Tambnas Shopee Collaboration
Tambnas Shopee Collaboration